Dziś jest wtorek, 21 maj 2024. Imieniny: Kryspina, Wiktora

Instytut bł. M. Sopoćki

Instytut bł. M. Sopoćki
CZYN - SŁOWO - MODLITWA

..,,Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie?(Dz. 742)


Instytut Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki został erygowany Dekretem Arcybiskupa Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z dnia 14 września 2017 roku, na mocy kan. 114 i 116 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jako jednostka organizacyjna Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i posiada osobowość prawną nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( D.U. z 2018 r.poz.1231)

CELE INSTYTUTU:
Podstawowym celem Instytutu jest prowadzenie działalności formacyjnej, charytatywnej, edukacyjnej i wychowawczej na rzecz środowisk chrześcijańskich oraz czynne promowanie postaw prospołecznych poprzez:
  • odkrywanie głębi daru Miłosierdzia Bożego,
  • upowszechnianie form kultu Miłosierdzia Bożego wg wskazań św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki,
  • praktyczne stosowanie nauki o miłosierdziu w życiu społecznym.

W Instytucie działa PORADNIA MIŁOSIERDZIA, w której min. :
  • udzielamy praktycznej pomocy osobom potrzebującym
  • organizujemy co 5 lat Myśliborskie Kongresy Miłosierdzia, a rokrocznie sympozja poświęcone problematyce stosowania miłosierdzia w życiu społecznym
  • celebrujemy 5 -tki św. Faustyny i Sopoćkowe 15 ? stki, co miesięczne Msze św. z katechezą na temat dzieł S. Fautyny i bł. Michała i uczczeniem ich relikwii
  • organizujemy coroczne konkursy o nagrodę Myśliborskiej Róży Miłosierdzia i tytuł Samarytanina Roku
  • wspieramy aktywnie Bractwo bł. Michała Sopoćki działające przy Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

mejl: instytut-sopocko@wp.pl

Instytut Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki, ul. Kościelna 13
74-300 Myślibórz

Konto: Bank GBS - 25 8355 0009 0072 8076 2000 0001

Myśliborska Róża Miłosierdzia

Myśliborska Róża Miłosierdzia
X GALA ,,Myśliborskiej Róży Miłosierdzia”

Myśliborska Róża Miłosierdzia zrodziła się podczas I Myśliborskiego Kongresu Miłosierdzia w roku 2013 z okazji 20 rocznicy ustanowienia Myśliborskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. To wtedy organizatorzy Kongresu postanowili, że trzeba uhonorować osoby, które przyczyniły się do powstania Sanktuarium oraz takie osoby, które na co dzień pełnią uczynki miłosierdzia, stąd nagroda Samarytanin Roku.

W bieżacym roku odbędzie się X GALA ,,Myśliborskiej Róży Miłosierdzia” z okazji 30 rocznicy powołania sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

HOSPICJUM DOMOWE "RÓŻA"

HOSPICJUM DOMOWE mieści się przy ul. Kościelnej 17 w Myśliborzu w Domu Parafianym


PORADNIA MIŁOSIERDZIA

WYKAZ TELEFONICZNYCH DYŻURÓW SPECJALISTÓW

Dyrektor Instytutu

Kolegium programoweCele i zadania

Rada Instytutu