Dziś jest wtorek, 21 maj 2024. Imieniny: Kryspina, Wiktora

Intencje

Intencje
Intencje prosimy zamawiać w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii oraz poprzez stronę internetową www.milosierdzie-mysliborz.pl

Msze gregoriańskie, do których zachęcamy w szczególny sposób, prosimy
o zgłaszanie z miesięcznym wyprzedzeniem i tylko u księdza.

Ofiarę za Mszę św. można złożyć za pomocą karty płatniczej

Intencje można również zamówić telefonicznie
534 179 127 i majlowo kancelaria@milosierdzie-mysliborz.pl

Ofiarę w tym przypadku prosimy wpłacić na konto parafii z podaniem kto wpłaca
i którego dnia ma być odprawiona Msza św.

Pekao 43 1240 3581 1111 0010 8774 4711NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. – 19.05.
8.00 za parafian
10.30 za parafian
12.00 Pierwsza Komunia Św.
15.00 w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego
18.00 intencje dziękczynno-błagalne za wstawiennictwem św. Józefa

9.00 NAWROCKO - o Boże błogosławieństwo , zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Elż-biety z okazji urodzin
9.00 WIERZBÓWEK - o Boże błogosławieństwo , zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ireny w 91 rocz.
10.15 DALSZE + Adolf Kawiński , Maria Mazur, Anna Werężak


PONIEDZIAŁEK - 20.05. NMP Matki Kościoła
7.00 za przyczyną Maryi Niepokalanie Poczętej z prośbą do Przenajświętszej Trójcy o pilne rozpoznanie Jej umiłowanego Anioła Pokoju
18.00 + Urszula Kwiecień ( od firmy Sacrum )

WTOREK – 21.05.
7.00 za zmarłych Czcicieli Miłosierdzia Bożego
18.00 + Henryk klesta w 1 rocz. + Kazimiera, Wojciech i Henryk Nowakowscy

ŚRODA – 22.05.
7.00 o łaskę potomstwa dla Ewy i Piotra
18.00. + Stanisłąw i Kazimierz Kujawscy

CZWARTEK – 23.05. – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
7.00. + Wanda Kędzierska w 4 rocz. i + Klemens Kędzierski w 54 rocz. oraz za rodziców obojga stron.
18.00 za dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK – 24.05. NMP Wspomożycielki Wier-nych
7.00 za przyczyną Maryi Niepokalanie Poczętej z prośbą do Przenajświętszej Trójcy o pilne rozpoznanie Jej umiłowanego Anioła Pokoju
16.30 NAWROCKO – o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla chorego Andrzeja Lewkowicz
18.00 za przyczyną Maryi Niepokalanie Poczętej z prośbą do Przenajświętszej Trójcy o pilne rozpoznanie Jej umiłowanego Anioła Pokoju

SOBOTA – 25.05.
7.00 za przyczyną Maryi Niepokalanie Poczętej z prośbą do Przenajświętszej Trójcy o pilne
11.00 Z okazji 75-tych urodzin Agnieszki i Leszka w podziękowaniu za minione lata życia i wszelkie otrzymane łaski oraz z prośbą o miłość wzajemną, zdrowie i siły na dalsze lata życia.
18.00 + Ryszard Zborowski w 8 rocz. + Danuta i zm. z rodziny

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 26.05.
8.00 + Aniela Sztuka
10.30 za parafian
12.00 w int. dzieci rocznicowych Pierwszej Komunii Św. – dziękczynnie za dar Eucharystii
18.00 + Zofia Makowska

9.00 NAWROCKO + Stefania Fus , w 1 rocz.
9.00 WIERZBÓWEK + Irena w 4 rocz. i Roman
10.15 DALSZE + Krystyna Kicińska i Krystyna Szatkowska

Msze św. gregoriańskie

Msze św. gregoriańskie
Msze św. gregoriańskie:

Wywodzą swoją nazwę od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (540-604; papież od 590). Są związane z wydarzeniem, które miało miejsce z jego inspiracji. Grzegorz przed swoim wyborem na papieża był przełożonym założonego przez siebie w 575 roku klasztoru na wzgórzu Celio w Rzymie. W IV Księdze Dialogów Grzegorz stwierdza, że ofiara Mszy św. pomaga osobom potrzebującym oczyszczenia po śmierci (por. Patrologia Latina, 77, 416) i jako przykład podaje doświadczenie z życia swojego klasztoru. Po śmierci jednego z mnichów imieniem Justus, w jego celi znaleziono trzy złote monety, których posiadanie sprzeciwiało się regule życia zakonnego, przewidującej wspólne korzystanie z dóbr materialnych. Grzegorz, aby pomóc zmarłemu oczyścić się po śmierci z powyższego grzechu, polecił odprawienie za niego trzydziestu Mszy św. – każdego dnia jednej. Po trzydziestu dniach zmarły Justus ukazał się w nocy jednemu z braci, Kopiozjuszowi, mówiąc, że został uwolniony od wszelkiej kary. Kopiozjusz nic nie wiedział o odprawianych Mszach św. i gdy później ujawnił treść swojego widzenia, pozostali współbracia doszli do wniosku, że nastąpiło ono w trzydziestym dniu, kiedy odprawiano Msze św. za Justusa. Uznano to za znak, że Msze św. odniosły oczekiwany skutek.

Pod wpływem autorytetu Grzegorza – także jako biskupa Rzymu – zwyczaj odprawiania trzydziestu Mszy św. za osobę zmarłą zyskiwał swoje miejsce w praktyce religijnej Wiecznego Miasta. W Europie rozprzestrzeniał się stopniowo, począwszy od VIII wieku, najpierw w klasztorach, potem także w innych kościołach.

Jeżeli chodzi o znaczenie Mszy gregoriańskich nie istnieje żadna oficjalna doktryna Kościoła związana z nimi. Powinny one być traktowane jako Msze św. za zmarłych. Zwyczaj ofiarowania Mszy św. za zmarłych jest tradycją przedgregoriańską, która została potwierdzona oficjalnie przez Sobór Trydencki jako najbardziej skuteczny sposób modlitwy za osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci. Kościół jest przekonany o nieskończonej wartości Mszy św., wypływającej z zasług Chrystusa. Znaczenie to dotyczy nie tylko samych uczestników Mszy św., ale także osób lub spraw, w intencji których jest ona odprawiana przez kapłana. Zwyczaj odprawiania Mszy gregoriańskich znalazł swoje potwierdzenie przez Stolicę Apostolską dopiero w XIX wieku (istniały wątpliwości zgłaszane przez niektórych teologów zwłaszcza w XVI i XVII w.) i to wyłącznie jako pobożna praktyka wiernych, oparta na ich przeświadczeniu, które nie jest sprzeczne z nauką Kościoła. W wypadku Mszy gregoriańskich mamy więc do czynienia tylko z przekonaniem wiernych, które wskazywało zawsze na szczególną skuteczność powyższych Mszy św. Podobnie jak pozostałe intencje mszalne ofiarowane za osoby zmarłe, są one prośbą o uwolnienie zmarłego od konsekwencji grzechu. Sama liczba trzydzieści nie może być nigdy łączona z gwarancją wybawienia od pokuty po śmierci. Człowiek, zgodnie ze swoją naturą, poszukuje pewności dotyczącej losu zmarłych. Msze gregoriańskie nie mogą być jednak podstawą takiej gwarancji. Człowiek może zawsze prosić, ale tym, który wysłuchuje próśb jest Bóg. Ostateczną wartość podobnych Mszy św. zna tylko On.

Istnieją także szczegółowe regulacje kościelne dotyczące Mszy gregoriańskich. Określają one liczbę Mszy św. na trzydzieści odprawianych w trybie ciągłym. Wyjątkami od tej reguły mogą być nieprzewidziane przeszkody, takie jak np. choroba kapłana lub celebracja (pogrzeb, ślub), której odprawienie jest danego dnia konieczne. W takich wypadkach cykl Mszy gregoriańskich zachowuje wartość, jaką Kościół z nimi łączy. W wypadku podobnych przeszkód cały cykl przesuwa się o ilość dni, których brakuje do pełnej liczby trzydziestu (por. Deklaracja Kongregacji Soboru z 24.02.1967). Ponadto określa się jednoznacznie, że Msze gregoriańskie mogą być odprawiane za jednego tylko zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za kilku zmarłych. Wskazuje się także, że nie jest konieczne, aby podobne Msze św. były odprawiane zawsze przez tego samego kapłana lub przy tym samym ołtarzu (kościele). Ważna jest ciągłość dni; same natomiast Msze św. mogą być sprawowane przez wielu księży i w wielu miejscach. I jeszcze jedno: dwie Msze gregoriańskie tego samego cyklu nie mogą zostać odprawione jednego dnia; muszą to być dni po sobie następujące.