Dziś jest środa, 19 czerwiec 2024. Imieniny: Gerwazego, Protazego

Przyjaciele Jezusa Miłosiernego

Przyjaciele Jezusa Miłosiernego
Jako Przyjaciele Jezusa Miłosiernego pragniemy szerzyć Boże Miłosierdzie zgodnie z orędziem jakie On sam przekazał całemu światu przez św. siostrę Faustynę. Chcemy poznawać prawdziwe Oblicze Miłosiernego Boga w Piśmie Świętym, oraz korzystając z duchowego przekazu pozostawionego nam przez św. Faustynę w jej "Dzienniczku", uczyć się jak żyć Miłosierdziem. Razem z nią chcemy doświadczać Bożej miłości.

Jeśli czujesz się powołanym do bycia świadkiem i Apostołem Miłosierdzia w naszej parafii i w swoim środowisku i pragniesz pogłębić swoją wiarę oraz ufność w Miłosierdzie Boże, a także pomóc innym w odkrywaniu niezgłębionego Miłosierdzia Bożego, możesz włączyć się do naszego Apostolatu Przyjaciol Jezusa Miłosiernego przy kościele Matki Bożej Różańcowej w Baltimore!

Apostoł miłosierdzia

To człowiek, który dzieli się nadzieją z innymi jak chlebem. Nie ukrywa problemów i trudności ani też nie próbuje bagatelizować zagrożeń, ale przyjmuje wobec nich postawę nadziei. Wie bowiem, że Miłosierdzie Boże jest większe od jakiegokolwiek zła. Wszystko zawierza Bożej wszechmocy. Apostoł Bożego Miłosierdzia wychodzi naprzeciw ludzi i nikogo nie odtrącając - zbliża ich do siebie. Potrafi ukazywać piękno zwyczajnej obecności, prostych gestów życzliwości, dobrego słowa, uśmiechu. W ten sposób przekonuje o pięknie życia, którego sekretem jest przebywanie z Bogiem i drugim człowiekiem.

SPOTKANIA GRUPY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY WTOREK O GODZ. 18.45 W AULI DOMU U SIÓSTR ZSJM PRZY KOŚCIELE