Dziś jest środa, 19 czerwiec 2024. Imieniny: Gerwazego, Protazego

Caritas parafialny

Caritas parafialny
Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest między innymi realizowanie inicjatyw stawianych przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Wolontariusze PZC angażują się przede wszystkim w służbę chorym, ubogim, samotnym i niepełnosprawnym.


Celem Zespołu jest zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb parafian oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia. Strukturę PZC tworzą osoby dorosłe, czynne zawodowo i emerytowane. Ich największym atutem jest duże doświadczenie zawodowe i życiowe. Przewodniczącym PZC jest proboszcz parafii. On mobilizuje wspólnotę parafialną do praktykowania miłosierdzia. Razem z wolontariuszami rozpoznaje potrzeby swoich parafian i w miarę możliwości przychodzi im z pomocą.

Być głosem ludzi ubogich.

Cel działań: działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Idea Caritas: Caritas to miłość ? określony rodzaj miłości ? miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości -pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych ? bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy ? wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.

Miłość tak pojęta nie może nie stawiać wspieranemu nieodzownych wymagań, a nierzadko też obywać się bez profesjonalnych umiejętności.

Jednak w pierwszej kolejności i hierarchii pozostaje proste otwarcie na zgnębioną siostrę lub brata. To jest Caritas Kościoła w najistotniejszym sensie i ona jest racją bytu organizacji, której na imię Caritas.