Dziś jest środa, 19 czerwiec 2024. Imieniny: Gerwazego, Protazego

BŁOGOSŁAWIONY MICHAŁ SOPOĆKO PATRONEM MYŚLIBORZA

2024-01-06
BŁOGOSŁAWIONY MICHAŁ SOPOĆKO  PATRONEM MYŚLIBORZA
15 lutego w Myśliborskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta LXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu, podczas której podjęta została Uchwała o ustanowieniu bł. ks. Michała Sopoćki Patronem Myśliborza.

W uroczystej sesji, pod przewodnictwem Marka Antczaka - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu, udział wzięli Burmistrz Myśliborza Piotr Sobo-lewski, Arcybiskup Metropolita Szczecińsko – Kamieński Andrzej Dzięga, Ks. Dziekan Jerzy Tobiasz, Ks. Kustosz Janusz Zachęcki, Ks. Prałat Aleksander Jaszczur, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie Wiesław Wierzchoś, Starosta Myśliborski Andrzej Potyra, Burmistrz Morynia Józef Piątek, Wójt Nowogródka Pomorskiego Krzysztof Mrzygłód, Siostry Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego na czele z radną generalną Benedyktą Nowosad oraz siostrą Teresą Szałkowską, Radni Rady Miejskiej w Myśliborzu, przedstawiciele jednostek, instytucji kulturalnych, stowarzyszeń, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Myśliborza.

Podczas Sesji Rady Miejskiej zaprezentowana została postać bł. ks. Michała Sopoćki. Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski w swoim wystąpieniu powitał zaproszonych gości oraz przedstawił dokumenty potwierdzające procedurę ubiegania się o ustanowienie bł. ks. Michała Sopoćki Patronem Myśliborza, z których najistotniejszym jest Dekret Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu z dnia 30 listopada 2023 r. podpisany przez Prefekta Arthura Kar-dynała Roche oraz Vittorio Francesco Viola, potwierdzający wybór Błogosła-wionego Michała Sopoćki na patrona Myśliborza.

Podczas tej uroczystości głos zabrał Arcybiskup Andrzej Dzięga, który podkreślił rangę i znaczenie postaci bł. ks. Michała Sopoćki dla miasta Myśliborza i jego przyszłych pokoleń.
AKT ZAWIERZENIA MYŚLIBORZA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
Przedwieczny Ojcze, Twojemu Miłosierdziu, poprzez szczególne wstawiennictwo Bł. Michała Sopoćki, Patrona naszego Miasta, Patrona Myśliborza, zawierzam wszystkich jego mieszkańców: sprawujących władzę i korzystających z ich decyzji, małżeństwa, rodziny, ludzi starszych i dzieci, także te które dopiero poczęły się pod sercem matki. Zawierzam młodzież, którą wszyscy otaczamy dziś szczególną troską. A zwłaszcza proszę za samotnych, chorych, bezdomnych, pogrążonych w grzechu, tracących wiarę i sens istnienia. Zawierzam Ci myśliborskie parafie wraz z duszpasterzami, z siostrami zakonnymi i wspólnotami. Proszę też za przybywających tu pielgrzymów, byś wysłuchał ich próśb.
Pochyl się nad tym miastem i daj wszystkim tu żyjącym doświadczyć obiecanego przez Ciebie błogosławieństwa, pokonaj zło, rozpal wiarę i nieustannie dokonuj cudu przemiany serc. Niech wzrastają we wzajemnej miłości. Daj, by każdy mieszkaniec tego miasta i każdy tu przybywający mógł wysławiać Twoje Miłosierdzie wołając:
Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.
Jezu, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie!
Bł. Michale Sopoćko, módl się za nami!

Litania do Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki


(Oprac. na podstawie Dzienniczka św. Faustyny. Do użytku wiernych na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.)

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Stworzyciela,
Święta Maryjo, Matko Zbawiciela,
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia,
Święta Maryjo, Matko Kościoła,
Święta Maryjo, Matko Kapłanów,

Święty Michale Archaniele, niebiański Patronie Błogosławionego Księdza Michała, módl się za nami

Święta Siostro Faustyno, którą Bóg powierzył duchowemu kierownictwu Błogosławionego Księdza Michała, módl się za nami

Błogosławiony Księże Michale, którego Opatrzność Boża przygotowała do spełnienia dzieła miłosierdzia, módl się za nami
Błogosławiony Księże Michale, wybrany przez Boga,
Błogosławiony Księże Michale, na którym dniem i nocą spoczywał wzrok Boży,
Błogosławiony Księże Michale, bardzo przez Boga umiłowany,
Błogosławiony Księże Michale, czerpiący siłę tylko z Boga,
Błogosławiony Księże Michale, którego myśl była ściśle związana z myślą Bożą,
Błogosławiony Księże Michale, wiernie odpowiadający wezwaniu Bożemu,
Błogosławiony Księże Michale, klęczący u stóp Jezusa,
Błogosławiony Księże Michale, ukryty w Sercu Jezusa,
Błogosławiony Księże Michale, kierowany przez Ducha Bożego,
Błogosławiony Księże Michale, wielbiący Boga w Trójcy i Miłosierdziu,
Błogosławiony Księże Michale, przez którego podobało się Bogu rozgłosić cześć Jego Miłosierdzia,
Błogosławiony Księże Michale, który głosiłeś światu Orędzie Miłosierdzia Bożego,
Błogosławiony Księże Michale, gorliwy Apostole Miłosierdzia Bożego,
Błogosławiony Księże Michale, szerzący Miłosierdzie Boże czynem, słowem i modlitwą,
Błogosławiony Księże Michale, który wiele wycierpiałeś z powodu dzieła miłosierdzia,
Błogosławiony Księże Michale, za którego staraniem nowe światło zajaśniało w Kościele Bożym,
Błogosławiony Księże Michale, który w dziele miłosierdzia będziesz pracował do końca świata,
Błogosławiony Księże Michale, kapłanie według Serca Bożego,
Błogosławiony Księże Michale, kapłanie o sercu czystym,
Błogosławiony Księże Michale, wzorze dziewictwa, kapłaństwa i męczeństwa,
Błogosławiony Księże Michale, grono winne wybrane przez Pana i rzucone w prasę cierpień,
Błogosławiony Księże Michale, który widziałeś spełniające się plany Boże,
Błogosławiony Księże Michale, przewodniku po drogach Bożych,
Błogosławiony Księże Michale, pokorny i odważny,
Błogosławiony Księże Michale, wierny Sługo Boży, który pomagałeś Świętej Siostrze Faustynie spełnić wolę Bożą,
Błogosławiony Księże Michale, założycielu zgromadzenia, którego pragnął Jezus,
Błogosławiony Księże Michale, który doznałeś opuszczenia i sprzeciwu ludzi,
Błogosławiony Księże Michale, znoszący liczne upokorzenia i cierpienia,
Błogosławiony Księże Michale, przez którego Bóg rozsiewa pociechy dla dusz cierpiących i udręczonych,
Błogosławiony Księże Michale, osłonięty płaszczem Maryi,
Błogosławiony Księże Michale, w którego koronie jest tyle koron, ile dusz zbawionych w dziele miłosierdzia,
Błogosławiony Księże Michale, stawiający czoło burzom i przeciwnościom,
Błogosławiony Księże Michale, hojnie wynagrodzony za cierpliwość i trud dla Boga podjęty,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W.: Módl się za nami Błogosławiony Księże Michale
O.: Abyśmy mogli dostąpić łaski Miłosierdzia Bożego.

Módlmy się:

Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty wybrałeś Błogosławionego Księdza Michała, aby głosił światu orędzie Twego Miłosierdzia, spraw, prosimy, aby jego wierna posługa przynosiła wszystkim ludziom obfite owoce nawrócenia i świętości. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI
Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego ks. Michała Sopoćkę apostołem Twego nieograniczonego Miłosierdzia i żarliwym czcicielem Maryi, Matki Miłosierdzia. Spraw, abym dla rozsławienia Twego Miłosierdzia i rozbudzenia ufności w Twoją dobroć, otrzymał(a) łaskę …………..… za jego wstawiennictwem, o którą Cię proszę przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…


AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
Boże Miłosierny - Stwórco Wszechświata - Boże Ojców naszych - Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy - z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu. W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.

Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz - Miłosierdzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia (ludzie powtarzają trzy razy), Miłosierdzia nad narodem naszym!

W pokorze serca naszego Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny - młodzież polską - naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry Panie Boże. Ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania!

Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołam: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój - pokój w duszy i sercach - pokój między wszystkimi narodami.

O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia.

Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! (trzy razy).

Jezu, ufam Tobie! (trzy razy).


PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM EWANGELIZACYJUNYM SOPOĆKO

Do pobrania

projekt-ewangelizacyjny-spocko
typ: PDF, waga: 1.58 Mb

Galeria